Logopeda Rzeszów - Logopeda Przemyśl

  

strona główna - oferty pracy 


 

25.02.2010


OFERTY: Oferty pracy proszę przesyłać na adres info@logopeda-rzeszow.pl z dopiskiem w temacie "GCE"


 

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73

tel.: 012 637 09 04, sekretariat: 012 638 47 92

 

 

Pilnie zatrudni na terenie Rzeszowa:

 

LOGOPEDÓW

 

 

Do przeprowadzenia 3900 godzin zegarowych zajęć logopedycznych w 36 rzeszowskich przedszkolach

 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu
Szczęśliwe przedszkolaki” – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach

 

1.      Wykonawca zobowiązuje się do:

 

1)      Przeprowadzenia 3900 godzin zegarowych zajęć logopedycznych grupowych i indywidualnych w terminie od 15.03.2010 roku do 30.06.2010 roku:

  • zajęcia grupowe – 300 godzin zegarowych dla 45 grup (100 minut w miesiącu x 4 miesiące x 45 grup) - maksymalna liczba osób w grupie wynosi 15,
  • zajęcia indywidualne – 3600 godzin zegarowych (150 minut w miesiącu x 4 miesiące x 360 dzieci)

2)      każde dziecko zgłoszone do projektu na zajęcia logopedyczne, będzie objęte zajęciami grupowymi oraz indywidualnymi,

3)      realizowania zajęć rozłożonych równomiernie w czasie w ciągu tygodnia i miesiąca: zajęcia grupowe co najmniej 1 raz w tygodniu, 4 razy w miesiącu; zajęcia indywidualne 2 razy w tygodniu, 8 razy w miesiącu.

4)      Zajęcia logopedyczne odbywać się będą w godzinach pracy poszczególnych przedszkoli, objętych projektem, nie wcześniej niż o godz. 8.30 i nie później niż o godz. 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny zajęć logopedycznych zostaną uzgodnione z dyrektorami poszczególnych przedszkoli.

5)      Zajęcia logopedyczne nie są realizowane w dni wolne od zajęć w przedszkolu, w tym w okresie świąt kościelnych i państwowych.

 

2.      Wymogi Zamawiającego:

1)      wykształcenie wyższe,

2)      posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć z logopedii, udokumentowane umową o pracę lub umową cywilno – prawną.

Uwaga!

·         Zainteresowanych pilnie prosimy o składanie aplikacji (CV, dyplomy, świadectwa, kursy, Szkolenia, certyfikaty, referencje, inne dokumenty)

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Z poważaniem:

Elżbieta Olszak

Prezes Zarządu GCE

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73

 

W związku z obowiązującą Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (art. 10 ust. 2 ww. Ustawy) prosimy o wyrażenie zgody na otrzymanie drogą elektroniczną zaproszeń na Szkolenia.

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać zaproszenie, prosimy o odesłanie zwrotnego e-maila używając funkcji "odpowiedz nadawcy". W temacie prosimy wpisać TAK.

Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać takich ofert prosimy o kontakt , a Wasz adres zostanie usunięty z naszej bazy . Jeżeli wiadomość ta trafiła do Państwa omyłkowo, uprzejmie prosimy o odesłanie jej na adres nadawcy Jednocześnie przepraszamy tych z Państwa, którzy otrzymali tego e-maila , a nie są ofertą zainteresowani.

 


 


- powrót -


 

  
  


www.alkomat.com - www.bezpiecznie.com - www.wykrywacze.net - www.outdoor-shop.pl - www.centrum-nawigacji.pl


AKTUALNOŚCI - Logopeda Rzeszów - Logopedia w Rzeszowie