Logopeda Rzeszów - Logopeda Przemyśl

  

strona główna - aktualności  


 

Konferencja Logopedyczna  „NOWA LOGOPEDIA. BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ZABURZEŃ MOWY”.

23.09.2010


Źródło: Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Zaproszenie !
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń nie później niż w dniu wpłaty.

Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma przyjemność zaprosić 23 listopada 2010 r. na II Ogólnopolską Naukową Konferencję Logopedyczną zatytułowaną „NOWA LOGOPEDIA. BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ZABURZEŃ MOWY”.

Formularz zgłoszeniowy dla referentów   Formularz zgłoszeniowy dla uczestników
Informacje dla referentów     Przesłanie      Program Konferencji !

  Chcąc po raz drugi sprostać oczekiwaniom logopedów-praktyków oraz przedstawicieli środowisk naukowych zajmujących się refleksją na temat rozwoju i zaburzeń mowy, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naukowym spotkaniu. Szeroki zakres tematyczny otwartej konferencji naukowej pozwoli poruszać kwestie związane z wszelkimi biologicznymi determinantami wyznaczającymi ramy prawidłowego i zaburzonego procesu nabywania mowy.

  W czasie naukowego spotkania, poprzez referaty i dyskusje, chcemy zachęcić do ponownego przyjrzenia się pozaspołecznym uwarunkowaniom rozwoju i zaburzeń mowy. W szczególności interesują nas dwa biologiczne aspekty zakłóceń komunikacji językowej: etiologiczny i kompensacyjny. W przestrzeni wyznaczonej tymi ramami osadzamy logopedę, który zdając sobie sprawę z biologicznych ograniczeń, inny wymiar biologii wykorzystuje w celu zbudowania lub odbudowywania umiejętności językowych dziecka i pacjenta.

  Dążąc do jak najbardziej wnikliwego zgłębiania zaproponowanych zagadnień, organizatorzy konferencji zaprosili m.in. prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską, dr Martę Korendo, dr Zdzisławę Orłowską-Popek, dr Halinę Pawłowską-Jaroń, dr Danutę Plutę-Wojciechowską, dr Annę Skoczek, dr. Tomasza Zyssa. Dorobek naukowy referentów, weryfikowany poprzez ich długoletnią praktykę terapeutyczną, gwarantuje najwyższy poziom wystąpień. Wierzymy, iż nazwiska te zaledwie otwierają długą listę referentów.

   „NOWA LOGOPEDIA” to nie tylko tytuł konferencji czy też naukowej serii będącej głosem tych, dla których diagnoza i terapia zaburzeń mowy posiada szeroki kontekst psychologiczny i humanistyczny. „NOWA LOGOPEDIA” to sposób oglądu osoby dotkniętej zaburzeniem komunikacji językowej; osoby ograniczanej biologią, lecz mającej prawo do tego, by być pełnoprawnym członkiem rzeczywistości kulturowej.

  Materiały konferencyjne zostaną wydane w II tomie „Nowej Logopedii”, a każdy uczestnik ubiegłorocznej konferencji (czynny lub bierny) otrzyma I tom serii „Nowa Logopedia” pt. „Zagadnienia mowy i myślenia”.
Zapraszamy do Krakowa!!!

Przewodniczący Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
dr Mirosław Michalik

Zastępca Przewodniczącego Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
mgr Anna Siudak

Forma uczestnictwa:
• uczestnictwo czynne 250 zł (publikacja, certyfikat potwierdzający uczestnictwo, obiad, II tom „Nowej Logopedii”); dla członków PTL – 220 zł
• uczestnictwo bierne 120 zł (certyfikat potwierdzający uczestnictwo, II tom „Nowej Logopedii); dla członków PTL – 100 zł.

 

Źródło: Polskie Towarzystwo Logopedyczne


- powrót -


 

  
  


www.alkomat.com - www.bezpiecznie.com - www.wykrywacze.net - www.outdoor-shop.pl - www.centrum-nawigacji.pl


AKTUALNOŚCI - Logopeda Rzeszów - Logopedia w Rzeszowie