Logopeda Rzeszów - Logopeda Przemyśl

  

strona główna - aktualności  


 

W marcu w rzeszowskich przedszkolach rozpoczęły się zajęcia logopedyczne w ramach projektu „Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach" . O informacje o rezalizacji projektu poprosiliśmy Magdalenę Pytel, kierownika projektu w Wydziale Edukacji Urządu Miasta Rzeszowa

6.05.2010

 

logopeda-rzeszow: Na jakim etapie jest realizacja programu w części dotyczącej logopedii?
Magdalena Pytel:
  W miesiącu marcu rozpoczęły się w przedszkolach zajęcia logopedyczne.
Zajęcia są podzielone na zajęcia indywidualne i grupowe: indywidualne odbywają dwa razy w tygodniu po 15-20 minut, zaś grupowe raz w tygodniu po 25 minut.
W szczególnych i uzasadnionych przypadkach np. dzieci niepełnosprawnych, prowadzone są zajęcia indywidualne tylko z tymi dziećmi.
Rozstrzygnięciu uległy też przetargi na zestawy gimnastyczne, książki, lustra logopedyczne i inne sprzęty specjalistyczne wspomagające prowadzenie zajęć w przedszkolach. Obecnie są one rozdysponowywane do przedszkoli.
Podobnie komputery typu notebook i drukarki – przetarg został już rozstrzygnięty, wykonawca wyłoniony, obecnie Urząd Miasta Rzeszowa jest w trakcie finalizowania umowy z Wykonawcą zlecenia i wszystkich związanych z tym formalności.
 
logopeda-rzeszow: Czy wszystko odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem?
Magdalena Pytel:
  Tak. Zgodnie z harmonogramem prowadzona była akcja informacyjno-promocyjna, potem rekrutacja do projektu. Obecnie prowadzone są zajęcia logopedyczne zgodnie z założonym harmonogramem projektu oraz harmonogramami w przedszkolach.
 
logopeda-rzeszow:  W ilu przedszkolach prowadzona jest terapia i w jakim wymiarze godzinowym?
Magdalena Pytel:
Terapia jest prowadzona w 36 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, zgodnie z umową podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
 
logopeda-rzeszow:  Kto jest wykonawcą zlecenia, ilu logopedów pracuje w przedszkolach??
Magdalena Pytel:
Zajęcia logopedyczne są prowadzone przez Konsorcjum Gaduła-Atut. Firma prowadzi zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe przy pomocy 19 rzeszowskich logopedów.
Są to osoby z doświadczeniem zawodowym, przygotowaniem pedagogicznym.
Bardzo często logopedzi prowadzący zajęcia w ramach projektu posiadają kilka specjalizacji.
 
logopeda-rzeszow:  Jaki okres czasu obejmują zajęcia, na które odbył się przetarg (obecnie realizowane)?
Magdalena Pytel:
  Obecnie realizowane zajęcia logopedyczne obejmują czas od marca do końca czerwca br.
 
logopeda-rzeszow:  Kiedy będzie kolejny przetarg i jakie okresu będzie dotyczył?
Magdalena Pytel:
  Kolejny przetarg na prowadzenie zajęć logopedycznych jest planowany na miesiące lipiec/sierpień br. Przetarg będzie dotyczył prowadzenia zajęć do zakończenia projektu, czyli do końca czerwca 2012 roku.

 


- powrót -


 

  
  


www.alkomat.com - www.bezpiecznie.com - www.wykrywacze.net - www.outdoor-shop.pl - www.centrum-nawigacji.pl


AKTUALNOŚCI - Logopeda Rzeszów - Logopedia w Rzeszowie