Logopeda Rzeszów - Logopeda Przemyśl

  

strona główna - aktualności  


 

I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Nowa Logopedia – zagadnienia mowy i myślenia”. Kraków 16 listopada 2009

10.10.2009

 

Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego organizuje 16 listopada 2009 r. I Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną zatytułowaną „Nowa Logopedia – zagadnienia mowy i myślenia”. W programie konferencji:  spotkania, referaty, zajęcia warsztatowe, dyskusje. Udział wezmą między innymi polscy naukowcy zajmujący się terapią mowy: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, dr Marta Korendo, dr Zdzisława Orłowska-Popek, dr Danuta Pluta-Wojciechowską, dr Anna Skoczek.

 
 

Zaproszenie PTL Oddział Małopolski:

I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna
 
„NOWA LOGOPEDIA
– zagadnienia mowy i myślenia”
I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna
Kraków 16 listopada 2009

       Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma przyjemność zaprosić 16 listopada 2009 r. na I Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną zatytułowaną „NOWA LOGOPEDIA. ZAGADNIENIA MOWY I MYŚLENIA”. W czasie naukowego spotkania, poprzez referaty, zajęcia warsztatowe, dyskusje, wyartykułowany zostanie program działalności nowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, skupiającego logopedów z regionu, w którym od kilkudziesięciu lat kształci się najlepszych specjalistów w tym zakresie.
 
    Organizatorzy konferencji „NOWA LOGOPEDIA”, nie negując ponadstuletnich krakowskich osiągnięć terapeutycznych, wykorzystując naukowe zaplecze ośrodków akademickich prowadzących badania zaburzeń mowy, chcą sprostać oczekiwaniom logopedów-praktyków. W tym celu zaproszeni zostali polscy naukowcy zajmujący się terapią zakłóceń komunikacji językowej na czele z prof. dr hab. Jagodą Cieszyńską, dr Martą Korendo, dr Zdzisławą Orłowską-Popek, dr Danutą Plutą-Wojciechowską, dr Anną Skoczek, drem Mirosławem Michalikiem i in. Dorobek naukowy referentów, weryfikowany poprzez ich długoletnią praktykę terapeutyczną, gwarantuje najwyższy poziom wystąpień. Problematyka referatów oraz zajęć warsztatowych oscylować będzie między zagadnieniami języka, myślenia i rzeczywistości, wyznaczającymi ramy, wewnątrz których lokuje się osoba dotknięta głębokim zaburzeniem komunikacji językowej – niedosłuchem, afazją, alalią, autyzmem, oligofazją. Interdyscyplinarne podejście do indywidualnych przypadków, osadzone na gruncie psychologii, lingwistyki stosowanej, neuropsychologii, umożliwia dogłębną analizę problemu, będącego niejednokrotnie determinantem rozwoju konkretnego dziecka. Ujęcie takie pozwala naszej „NOWEJ LOGOPEDII” w skupieniu pochylać się nad osobą wymagającą wysoko wyspecjalizowanej pomocy. Czyni ją tym samym nurtem głęboko humanistycznym.

     „NOWA LOGOPEDIA” to nie tylko tytuł konferencji czy też naukowego periodyku będącego głosem tych, dla których diagnoza i terapia zaburzeń mowy posiada szeroki kontekst psychologiczny i humanistyczny. „NOWA LOGOPEDIA” to sposób oglądu osoby dotkniętej zaburzeniem komunikacji językowej; osoby ograniczanej biologią, lecz mającej prawo do tego, by być pełnoprawnym członkiem rzeczywistości kulturowej.

       


 


- powrót -


 

  
  


www.alkomat.com - www.bezpiecznie.com - www.wykrywacze.net - www.outdoor-shop.pl - www.centrum-nawigacji.pl


AKTUALNOŚCI - Logopeda Rzeszów - Logopedia w Rzeszowie